Jump to content
Tào Lao


Subforums

Chốn Thiên Địa

Chuyện trên trời dưới đất ! Tản mạn chuyện cũ chuyện mới

  • 934 topics
  • 3,066 replies
Autobot - last post by TOO

Chuyện tếu và vui cười

Hãy cười cho wên hết cả những muộn phiền

  • 679 topics
  • 2,833 replies
Não và Nội tạng..hiếm... - last post by aimontgomery

Ao thả vịt

Phiếm luận...Từ thành ra tỉnh...Tin thất thiệt.. Thiên hạ đồn rằng ...Tin xe cán chó

  • 519 topics
  • 1,436 replies
Ăn trái nhớ kẻ "thuô... - last post by thiên xứng