Jump to content
Thông Báo - Tin Tức - Chúc mừng


Subforums

Thông Báo

Dzô đây để biết tin tức khí tượng cho tàu chạy ven biển

  • 213 topics
  • 1,432 replies
Mục Chúc Mừng có vấn đề - last post by passenger

Tiếp Khách - Làm Quen

Thân chào các bạn ! Trước lạ sau quen nha

  • 189 topics
  • 2,849 replies
Thân chào các anh chi trong... - last post by TraiViet

Chúc mừng

Sinh nhật ? Lên xe bông ? Sweet sixteen ? Mừng thượng thọ thất tuần ? Dzô đây nha pà con cô pác

  • 199 topics
  • 2,597 replies
Joyeuses Pâques Happy Easte... - last post by TOO

Cách sử dụng forum

Cách post nhạc, ảnh, link ảnh v.v.

  • 202 topics
  • 1,565 replies
Nhờ anh Vietha và 2 admin.... - last post by hutieudai